ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี สกัดสารสำคัญจากพืชสกุลโอฟิโอไรซ่าของไทย ใช้ผลิตยาเคมีบำบัดมะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนไทย
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ผลการสำรวจของเด็กไทยพบว่าใช้ยาเสพติดพุ่งขึ้นกว่าสามแสนคน

ส.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply