น.ส.ศรีประไพ จุ้ยน้อย และ น.ส.ปลื้มจิต เตชธรรมรักข์ นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มสำหรับคนพิการ เปิดเผยถึงที่มาของผลงานชิ้นนี้ว่า คนพิการส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการสวมเสื้อผ้าทางกาย เพราะส่วนใหญ่จะออกแบบมาสำหรับผู้มีร่างกายปกติโดยไม่ได้มีการคำนึงถึงรูปร่าง สรีระ ของคนพิการ และจากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ “การออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มสำหรับคนพิการ” อย่างจริงจัง

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการให้ข้อมูลต่างๆ เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อบกพร่องของสรีระและความไม่สะดวกการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งกิจกรรมที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต เน้นหลักที่การวิจัยกางเกงสำหรับผู้พิการที่นั่งบนรถเข็นวีลแชร์นานกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยผ้าที่ใช้ทดลองใช้นั้นเน้นเป็นผ้าฝ้ายเพราะจะสามารถระบายอากาศได้ดี และสามารถต้มฆ่าเชื้อโรคได้

นอกจากนี้ ยังมุ่งวิจัยกรณี “ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเอง”ต้องมีผู้คอยช่วยเหลือ และต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อีกทั้งใช้ถุงปัสสาวะตลอดเวลา เครื่องนุ่งห่มต้องออกแบบให้ช่วงสะโพกกว้างกว่าคนปกติ เป้าหน้าสั้นกว่า ขณะที่เป้าหลังยาวกว่าคนปกติ และช่วงปลายขากางเกงได้ออกแบบให้ปิดกระดุมสแน็บเพื่อสามารถเปิด-ปิดได้ง่าย และสอดสายปัสสาวะได้สะดวก รวมทั้งจัดทำแถบรัดสายปัสสาวะให้ติดกับต้นขาเพื่อซ่อนถุงปัสสาวะในกางเกง

ส่วนกรณี “ผู้พิการที่ขาลีบ (โปลิโอ)” ได้ออกแบบกางเกงช่วยอำพรางความลีบของขา โดยให้เป้าหน้าสั้นกว่าคนปกติ ขณะที่เป้าหลังยาวกว่าคนปกติ เพิ่มยางยืดที่ด้านหลังขอบเอว เพื่อให้กางเกงไม่หลุดง่าย ตะเข็บข้างส่วนบนทั้งสองเปิดได้ทั้งแถบ เพื่อให้ถอดกางเกงขณะนั่งทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำได้ และมีชิ้นเข็มขัดยึดติดกับชิ้นงาน เมื่อต้องการเปิดกางเกงด้านหน้า ก็เพียงปลดกระดุมด้านหน้า และผ้าชิ้นหลังก็ยังแนบติดลำตัวอยู่ในทางตรงกันข้าม สามารถปลดกางเกงจากด้านหลังโดยชิ้นหน้ายังยึดกับเข็มขัดได้ และจัดทำกางเกงในที่เปิดตะเข็บด้านข้าง และด้านหน้าให้ง่ายต่อการถอดขณะนั่งทำธุระส่วนตัว

สำหรับการค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมนั้น ในอนาคตจะเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้พิการยังต้องการเครื่องนุ่งห่มรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น เสื้อที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ และตามลักษณะความพิการอีกด้วย

พิชญ์สินี อมรกุลพิทยา 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply