มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระมหาเจดีย์ ๙ วัด ทำบุญบังสุกุลถวาย ๙ วัด ให้กับผู้ล่วงลับ ณ อาคารสโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่ ๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์ ๙ วัด อาทิ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย (หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร) , พระมหาเจดีย์มหามงคล วัดป่าศรีคุณาราม ต.บ้านจืด อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญเกิด ยุตธัมโม) , พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ บัณฑิโต) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ (ผ้าป่าบูรณะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) และพระมหาเจดีย์อื่นๆ รวม ๙ วัด พร้อมร่วมฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ

ทั้งนี้ท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญผ่านธนาคารได้ที่ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจดีย์ ๙ วัด)” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 453-1-35371-0 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089-0633-863 ในวันและเวลาราชการ

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply