ปัจจุบันการผลิตเม็ดมะม่วงหิมะพานต์กลายเป็นอุตสาหกรรมและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ในกระบวนการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมะพานต์มีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกัน คือ การเตรียมเม็ด การกะเทาะเปลือก การอบ การลอกเยื่อหุ้มเปลือก การคัดเกรด การบรรจุและจำหน่าย ซึ่งมีกระบวนการที่ยุ่งยากด้วยเหตุนี้จึงทำให้ นายวัฒนชัย มุงขุนทด  ,นายนัดทร การรัตน์ และนายรุ่งโรจน์ โอกาพันธ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันคิดค้นและสร้างเครื่องลอกเยื่อเม็ดมะม่วงหิมะพานต์  เพื่อหวังทุ่นเวลาและแรงงานให้เกษตรกร

ทั้งนี้นักศึกษาเจ้าของผลงานเปิดเผยว่า  ตามปกติแล้วขั้นตอนการลอกเยื่อเยื่อหุ้มเม็ดในมะม่วงหิมพานต์ จุดประสงค์เพื่อต้องการเนื้อในเต็มและสะอาด  แต่การลอกเยื่อหุ้มเม็ดส่วนใหญ่มักใช้แรงงานคนโดยอาศัยมีดขูดออก จึงมีความล้าช้าไม่ทันต่อความต้องการของตลาด จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดกระบวนการคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องลอกเยื่อเม็ดมะม่วงหิมะพานต์ขึ้น

โดยการทำงานของเครื่องลอกเยื่อหุ้มเม็ดมะม่วงหิมะพานต์ จะใช้ไฟมอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 1/2 แรงม้าเป็นต้นกำลัง และใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลังไปยังเพลา  ซึ่งจากการทดสอบการทำงาน ที่ความเร็วรอบ 425 รอบ/นาที และใช้กระดาษทรายขนาดความหยาบเบอร์ 80 จะให้ค่าอัตราการลอกเยื่อเม็ดมะม่วงหิมะพานต์    5.7 กิโลกรัม/ชั่วโมง  สำหรับประสิทธิภาพการลอกเยื่อหุ้มเม็ดสูงสุดที่ 78.59 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเปอร์เซ็นต์เนื้อในครึ่งซีก 8.93 เปอร์เซ็นต์ เนื้อในเม็ดแตกหลายชิ้น 8.33 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์เซ็นต์เนื้อในเม็ดที่ลอกออกไม่หมดคิดเป็น 4.17 เปอร์เซ็นต์

เจ้าของผลงานยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  เพื่อให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นยังต้องศึกษาการเก็บความชื้นของเม็ดมะม่วงหิมะพานต์ที่อบแล้วให้คงที่ ก่อนทำการลอกเยื่อหุ้มเม็ด จะสามารถช่วยในการลอกเยื่อหุ้มเม็ดได้ดีขึ้นและได้เนื้อในเต็มเม็ดในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น รวมถึงศึกษาออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดการกระแทกของเม็ด ขณะทำการลอกเยื่อหุ้มเม็ดเพื่อลดการแตกหัก และได้เปอร์เซ็นต์เนื้อในเต็มเม็ดมากขึ้น  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutt.ac.th

 

ดาริสา ตระกูลเง็ก

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ต.ค. 05th by 89-5MHZLeave a Reply