ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี การประดิษฐ์กุญแจล่องหน
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม พืชผักสมุนไพรของไทย 6 ชนิด
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน สสส.เผยเด็กไทยต้นทุนชีวิตต่ำ

 

 

ต.ค. 21st by 89-5MHZLeave a Reply