รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประสบภัยน้ำท่วม และมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 19 ธันวาคม 2554 นั้น

ในการนี้จากมติที่ประชุมบอร์ดผู้บริหาร เกรงว่าเป็นห่วงเรื่องการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาปลายปีนี้ หากเปิดเทอมล่าช้าจะกระทบต่อนักศึกษามาก ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน จึงมีมติกำหนดขอเลื่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่ วันที่ 19 ธันวาคม 2554  เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2554

พร้อมกันนี้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่ารวมพลังเพื่อช่วยทำความสะอาดมหาวิทยาลัยฯ มา ณ โอกาสนี้

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply