เนื่องจากการที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในขณะนี้ทางคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงจัดกิจกรรม “ของรัก(เคย)หวง …ด้วยห่วงใย แด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยขอรับการสนับสนุน / การบริจาคเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ทั้งเก่าและใหม่ จากผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และขอเชิญผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมออกบูธขายของ  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการหารายได้สบทบช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00-16.30น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานอธิการบดี และริมถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์   081-904 -6003 และ 0-2281-5834

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply