ประมาณ 1 เดือน พื้นที่กว่า 700 ไร่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเต็มไปด้วยน้ำ สร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยฯ มากมาย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า เนื่องจากทางคณะตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ จึงได้รับผลกระทบหนัก ซึ่งพื้นที่ชั้นล่างของคณะเป็นของสำนักงาน ทางคณะจึงได้มีการจัดทำ Big cleaning day โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและเก่า ในการช่วยการฟื้นฟู พร้อมกันนี้  ทางคณะได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในการซ่อมแซม โดยแบ่งศูนย์ซ่อมแซมออกเป็น 4 กลุ่ม    มีนักศึกษากลุ่มละ 10 คน กลุ่มที่ 1 ซ่อมแซมในส่วนของรถยนต์ กลุ่มที่ 2 ในส่วนของรถจักรยานยนต์ กลุ่มที่ 3 เครื่องจักรกลการเกษตร และกลุ่มที่ 4 ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า เปิดให้บริการฟรี คณะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ และบริษัทบางจาก ในส่วนของน้ำมันเครื่องต่างๆ “สำหรับการเปิดศูนย์ดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตอาสา เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณครู และที่สำคัญนักศึกษาได้เรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย

ด้าน นายณัฐพล ดีอุต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายกองค์การนักศึกษา เล่าว่า หลังจากที่น้ำเข้าท่วมมหาวิทยาลัยฯ รู้สึกหดหู่ ระดับน้ำที่เข้าท่วมมหาวิทยาลัยฯประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งถือว่าสูงมากอยู่ในระดับตึกชั้น 1 ระหว่างที่น้ำท่วมทางองค์การนักศึกษาได้ปรึกษาหารือในการตั้งศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือชุมชนบริเวณโดยรอบ และร่วมกับทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ในการฟื้นฟูบ้าน มทร.ธัญบุรี ให้กลับมาเหมือนเดิม โดยทางคณะแต่คณะได้มีการจัด Big cleaning day ของแต่ละคณะขึ้น เพราะบ้านของเราหลังใหญ่ ทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อให้บ้านหลังนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิม อย่างน้อยครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์เราได้ร่วมมือในการฟื้นฟู สถานที่ ที่ถือว่าเป็นบ้านที่ให้อาชีพและความรู้ประสบการณ์ต่างๆกับเรา    ส่วน นายมงคล คำมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน ส่วนใหญ่จะอยู่ชั้น 1 โดยทางคณะจะมีนักศึกษาจิตอาสาที่สมัครใจประมาณ 1,500 คน ในการช่วยมหาวิทยาลัยฯฟื้นฟู ตามสถานที่ต่างๆ และได้แบ่งนักศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ในการเปิดบริการให้กับชุมชนในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ “อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยฯ กว่าที่จะกลับมาเหมือนเดิม แต่เมื่อบ้านหลังที่สองของเราโดนน้ำท่วม พวกเราทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือ เพื่อให้บ้านของเราพวกเรากลับมาเหมือนเดิม เมื่อบ้าน มทร.ธัญบุรีกลับเป็นเหมือนเดิม ก็จะชวนเพื่อนๆ ออกไปช่วยเหลือบ้านที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยฯต่อไป   และ  นายนพพร พรรณวิจารณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ระบบไฟฟ้า ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้ งานที่ได้รับมอบหมายหลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกช่วยฟื้นฟูมหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้ คือ การตรวจเช็ดระบบไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าความนำไฟฟ้า ภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่จะลงพื้นที่ภายในทีมงานมีการวางแผนเตรียมความพร้อม โดยเริ่มจากการตัดไฟจากตู้ MOB ตามตึกก่อนเข้าไปซ่อมแซม  ทั้งนี้ตนก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย น้ำท่วมครั้งนี้หนักหนา แต่อยากให้ทุกคนมองว่า ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมรับสภาพที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม นับเป็นสิ่งที่ดีและเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วย สำหรับนักศึกษาคณะต่างๆที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวก็ขอให้ติดต่อได้โดยตรงที่คณะที่ตนเองสังกัดต่อไป  ส่วนประชาชนที่ต้องการจะเข้าไปใช้บริการในการซ่อมแซมรกยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์   และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี   และสำหรับบริษัทภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐที่สนใจจะร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ หมายเลขโทรศัพท์ 085-838-5390

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply