การลดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีหนึ่งที่นิยมกันมากคือ หาแหล่งพลังงานอื่นทดแทน และพลังงานไฟฟ้า ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ดังนั้น รถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ในการคมนาคม  เช่นเดียวกับที่  นักศึกษาหลักสูตรสาชาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ประกอบด้วย นายณัฐกรณ์ ส่องแก้ว นายธีรวุฒิ รักแป้น และว่าที่ร้อยตรีพาณิชย์ พุทธสุข  จึงร่วมกันคิดค้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน มอบให้กับมหาวิทยาลัย นำมาใช้งานในการจัดส่งเอกสารต่างๆ เพราะพื้นที่ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างกว้างขวาง โดยมี อาจารย์ธนัสถ์นนทพุทธ และ อาจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์  เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีพาณิชย์  เล่าให้ฟังว่า จากสภาพการจราจรที่ติดขัด ทำให้ต้องหยุดรถบ่อยครั้ง ข้อดีที่ได้จากพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าก็คือในสภาวะที่หยุดนิ่ง พาหนะแทบจะไม่ต้องใช้พลังงานเลย แต่ตามปกติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง แม้ในขณะการหยุดจอดตามสภาพจราจร ก็ยังคงมีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ภายใน หรือการเผาไหม้ของน้ำมันอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งพลังงานไฟฟ้าสามารถหาได้ง่ายและถูกกว่าน้ำมัน อายุการใช้งานก็มากกว่า  เนื่องจากไม่เกิดการเผาไหม้ในตัวเครื่องจักรเหมือนน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้การบำรุงรักษาสามารถทำได้ง่าย และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมัน จึงเล็งเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่มแก้ปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งราคาน้ำมัน ปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ถึงแม้เป็นแค่ส่วนเล็กๆ แต่หากทุกคนช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน ก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในสังคมได้

ส่วนนายณัฐกรณ์  เล่าถึงขั้นตอนการสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ว่าเริ่มแรกนำโครงสร้างรถจักรยานยนตเก่ามาทำความสะอาดแล้วถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมด เพื่อนำโครงของรถมาติดตั้งมอเตอร์ เพื่อให้การออกตัวของรถเป็นปกติเหมือนกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ จากนั้นติดตั้งแบตเตอรี่บริเวณถังน้ำมัน 1 ก้อน อีก 2 ก้อน จะอยู่ด้านล่าง ใช้เหล็กฉากเชื่อมกับตัวรถเพื่อวางแบตเตอรี่  จากนั้นจึงนำอุปกรณ์มาประกอบเข้าด้วยกันเช่นเดิม

ทั้งนี้จากการทำลองประสิทธิภาพการใช้งานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 36 V 750 W 700 rpm รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบสามารถวิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อการชาร์จประจุ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงใช้งานง่าย ไม่แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดา รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สามารถชาร์จประจุไฟโดยเสียบเครื่องชาร์จเข้ากับไฟบ้าน และเปิดสวิตช์เพื่อทำการชาร์จประจุแบตเตอรี่จนเต็ม ก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ต่อ โดยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีควันดำไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้หากผู้ใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  หมายเลขโทรศัพท์  087-885-0060

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ธ.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply