อาจารย์อรทัย บุญทะวงศ์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของผลงานแคบหมูไมโครเวฟ กล่าวว่า ผลงานวิจัยแคบหมูไมโครเวฟ ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมใหม่ ประเภท Inno Tree จาก ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น ณ CenterPoint PlayHouse @ CentralWorld เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา

การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแก่คนทั้งประเทศให้ได้ทราบ ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถรับประทานแคบหมูได้ง่ายยิ่งขึ้น และขอขอบคุณบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จัดโครงการนี้ขึ้นให้คนไทยทั่วประเทศได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของตนและระดมสมองของนักคิดของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประเทศไทย และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาทุกคนที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผลงานแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ

สำหรับการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และนายกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม นักวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ม.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply