สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการ “ปันรักเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนวัดโคกสุก ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องอาหาร สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และมอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดโคกสุก

ทั้งนี้โครงการปันรักเพื่อน้องครั้งที่ 4 ในครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 38 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 6 ท่าน

โดยทางสโมสรนักศึกษา นำทีมนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและจาก  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ร่วมปันรักสู่น้อง ซึ่งได้รับการดูแล ต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสุก อาจารย์สุรพันธ์    นิมะวัลย์ และท่านสมเกียรติ วงศ์สมุท นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้อย

จากโครงการนักศึกษาได้จัดทำปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ปรับพื้นเทปูนบริเวณอ่างล้างมือ ทาสีห้องเรียน ทาสีโรงอาหาร ทาสีสนามกีฬา  มีน้องๆจากโรงเรียนวัดโคกสุกมาร่วมทำงาน และร่วมแข่งกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  กระชับมิตร ระหว่างนักเรียนและศิษย์เก่า กับรุ่นพี่บริหารธุรกิจ ด้วยความสนุกสนาน โดยโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ  นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ให้คำแนะนำและให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ในการออกค่ายปันรักเพื่อน้องในครั้งนี้ ซึ่งผู้ร่วมโครงการทุกคนได้ รู้จักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีและการแบ่งปันเพื่อสังคมเป็นอย่างดี

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZLeave a Reply