ปัจจุบันทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่า นาโน เพราะขณะนี้ “นาโนเทคโนโลยี” ได้เข้ามามีบทบาทเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันคนเรามากขึ้นและทำให้ราคาของนวัตกรรมนั้นๆ ทวีคูณ ซึ่งอาจเกิดอันตราย หากผู้ใช้ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนาโนจริงหรือไม่ และความเป็นนาโนเทคโนโลยีจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆดีขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นการสร้างความรู้หรือทำให้คนรู้เท่าทันเทคโนโลยีจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ในแวดวงนักวิจัยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง ดร.เอนก เจริญภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงได้จัดโครงการอบรมนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น เพื่อสร้างสมาชิกเครือข่ายศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือทีทีเอ็น ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้การจัดอบรมได้ดำเนินการไปแล้ว 4 รุ่น ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดงาน และถือเป็นรุ่นแรกที่มาจากการสร้างเครือข่ายจากแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน มาจาก 3 กลุ่มเป้าหมายคือ นอกจากอาจารย์ในระดับมัธยม มหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดสู่นักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังมีอาสาสมัครในชุมชน หรือ อสม. ที่จะต้องนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ในชุมชนด้วย

ดร.เอนก ยังกล่าวอีกว่า  จะมีการคัดเลือกผู้อบรมจาก 70 คนให้เหลือ 10 คนเพื่อเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือทีทีเอ็นรุ่นที่ 5 โดยจะต้องมีความสามารถในการนำเสนอความรู้ที่ได้รับ ออกมาเป็นสื่อการสอนที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจถึงคำว่านาโนดีขึ้น  ซึ่งนี่คือการเสริมสร้างความรู้เบื้องต้น ที่พร้อมจะขยายฐานออกไปสู่วงกว้าง ในขณะที่อีกด้านหนึ่งกำลังพยายามผลักดันความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าสู่การบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อาจต้องใช้เวลาอีกนาน ซึ่งจะมัวแต่รอไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีนั้นมีการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ควรทำในวันนี้ จึงไม่ใช่การสร้างแต่เฉพาะนักวิจัย แต่คือการทำให้ประชาชนทั่วไป รู้เท่าทันเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply