ช่วงข่าวฟังสบาย “กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบมะรุม ไม่ก่อให้เกิดอาการพิษเฉียบพลันหรือเรื้อรัง สร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ต้องการใช้รักษาโรค”
ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “อาหารไทย 22 ตำรับสู้มะเร็ง”
ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง “คิดมุมกลับปรับชีวิตให้เป็นบวก” และ “กล้วยไม่ใช่เรื่องกล้วย กล้วย”

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply