ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี นาซาพบร่องรอยน้ำแข็งบนขั้วดาวพุธ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม วิทยาแนะดื่ม 6 น้ำสมุนไพรคลายร้อน เตือนอย่าปล่อยลูกหลานเล่นน้ำลำพัง

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน กรมวิทย์ฯเตือน”ย้อมผม”ทั้งชั่วคราว-กึ่งถาวร เสี่ยงมะเร็ง

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply