มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์จุดซ่อนเร้น (Zip Exhibition) ผลงานของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 3 และนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 12 ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์กรุงไทย โดยเปิดให้เข้าชมระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. และในวันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2222 0137

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply