วิธีการสอนสอนลูกที่มีลักษณะเป็นเด็ก LD หรือ Learning Disabilities มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ทางด้านการอ่าน การเขียน การคำนวณคณิตศาสตร์ และช่วงที่ 2 ทำอย่างไรให้เด็กมีความนับถือตัวเองสูง (Self Esteem) ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz
ช่วง1YouTube Preview Image

ช่วง2YouTube Preview Image

พ.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply