นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารอบสุดท้ายชิงชนะเลิศนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ประกวดแข่งขันกับ 10 มหาวิทยาลัยดังทั่วประเทศ พร้อมโชว์ผลงานไข่เค็มกาแฟ  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ ภายในงาน Food Innovation Asia Conference and ProPoak Asia 2012

โดย อาจารย์ธัญลักษณ์ บัวผัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร. ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตนและผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร.จิรภา พงษ์จันตา ร่วมกับนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นายสุทิน ด้วงคำฟู นายธีรภัทร์ น้อยวังหิน นายวิศิษฐ์ ดวงจันทร์ นางสาวเอวิกา ณ  ลำปาง นางสาววิรดา คำเครือ และนางสาวขวัญใจ เป่าพิษ ได้นำผลงานเข้าร่วมการประกวด นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest) ภายในงาน Food Innovation Asia Conference and ProPoak Asia 2012 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ    โดยผลงาน “ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มกาแฟ” ได้ผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ การคัดสรรผลงานภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร (Utilization of By-product form food Industry as Food or Food Ingredient)

โดยมหาวิทยาลัยฯ จะส่งประกวดผลิตภัณฑ์ไข่เค็มกาแฟ และผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ  ห้อง Grand Hall ชั้น 2  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยชื่อดังกว่า 10 มหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วข ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply