คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จัดอบรมวิชาชีพฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ – อาทิตย์

ตั้งแต่วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2555 จำนวน 4 วัน เปิดอบรมจำนวน 10 หลักสูตร

  1. กระเป๋างานควิลท์
  2. พวงกุญแจจากผ้า
  3. ออกแบบแฟชั่น
  4. การถ่ายภาพ
  5. ผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก
  6. การเพ้นท์ผ้า
  7. กางเกงเลกับเสื้อฮาวาย
  8. การถักมาคาร์เม่
  9. การตกแต่งเสื้อ
  10. การมัดย้อม

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมทั้ง 4 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00-16.30 น.
ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาว์นโหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.02-6299153-7 ต่อ 3008

ที่มา http://www.itfd.rmutp.ac.th

มิ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply