ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น เลยทีเดียว สำหรับการเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ในที่สุดก็ได้ตัวแทนหนุ่มสาวผู้ที่เหมาะสมจะมารับบทบาทหน้าที่อันน่าภาคภูมิ ใจ ได้แก่ “พลอย” นางสาวเปมิกา สุขสำราญ และ “เต้ย” นายชนุตม์ ศิริจันทรากรู

“ราชมงคล” เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญกจรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน “ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” จึงนับเป็นเกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล

การคัดเลือกผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้าร่วมคัดเลือกเป็นจำนวนมาก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในข้อแรกคือ มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ปราศจากรายวิชาที่ติด F และ W รองลงมาคือเรื่องของบุคลิกภาพ และปฏิภาณไหวพริบที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยทดสอบจากการตอบคำถามนั่นเอง

ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ฝ่ายหญิง ได้แก่ “พลอย” นางสาวเปมิกา สุขสำราญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เธอเล่าว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่อันเป็นเกียรติทั้งต่อตนเองและครอบครัว คิดว่าการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้น่าจะมาจากจุดเด่นเรื่องบุคลิกภาพ เนื่องจากเรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของบุคลิกภาพเป็น พิเศษอยู่แล้ว

“พลอยมีผลการเรียนสะสม 3.25 สำหรับเคล็ดลับการเรียนในแบบของพลอยจะอยู่ที่การอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การทำสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยทำให้เรามีสติด้วย สิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอในการใช้ชีวิตของนักศึกษาคือ ต้องวางตัวให้เหมาะสม และยิ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ แล้ว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาคนอื่นได้ เช่น เรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ”

น้องพลอยเล่าต่อว่า การเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แต่สำหรับเรื่องของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบนั้นตนได้รับการปลูกฝัง จากครอบคัรวมาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวในสังคม การมีสัมมาคารวะด้วยก็เช่นเดียวกัน การเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ให้ทั้งความรู้ รวมไปถึงช่วยกล่อมเกลาให้เราเป็นคนดีของสังคมในเวลาเดียวกัน

“และสิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆ ในฐานะที่เป็นตัวแทนนักศึกษาและเป็นรุ่นพี่ปีสุดท้าย ก็อยากจะให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เหมือนการเรียนในระดับมัธยม ที่จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้น การอยู่ไกลบ้านก็ต้องไม่ออกนอกลู่นอกทาง อยากให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า เพื่อพ่อแม่ที่รอชื่นชมความสำเร็จของพวกเราจะได้ชื่นใจ” น้องพลอยทิ้งท้าย

เช่นเดียวกันกับตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายชาย “เต้ย” นายชนุตม์ ศิริจันทรากูร นัก ศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือก เพราะถือว่าครั้งหนึ่งชีวิตได้สร้างชื่อให้กับครอบครัว ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยก็ถือเป็นสิ่งที่ดี และนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ สำหรับจุดเด่นที่คิดว่าเอาชนะใจคณะกรรมการในครั้งนี้ได้ คือ การตอบคำถามที่แสดงออกถึงไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมไปถึงบุคลิกภาพที่ดีด้วย

“ผมมีผลการเรียนสะสม 3.40 ทั้งต้องทำงานและเรียนไปด้วย คือ เรียนวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ ส่วนการแบ่งเวลาจะยึดหลักที่ว่า เวลางานก็ทำงานเต็มที่ ส่วนเวลาเรียนก็ต้องเต็มที่ เวลาเรียนในห้องต้องพยายามสะสมความรู้ให้มากที่สุด ไม่เข้าใจรีบถามอาจารย์ทันที ส่วนการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้น่าจะมีคนรู้จักมากขึ้น ถือว่าเป็นจุดเล็กๆ ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ เคยมีคนชมเยอะว่าแต่งกายเรียบร้อย พูดจาไพเพราะ ก็ดีใจที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน” น้องเต้ยเล่า

น้องเต้ยฝากถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องยึดถือในวัยเรียน คือ การให้เกียรติสถาบันการศึกษา เช่น แต่งกายให้ถูกที่ถูกเวลา รู้จักกาลเทศะ ที่สำคัญต้องแต่งกายให้เหมาะกับตัวเราเอง ไม่ตามกระแสจนเกินไป ส่วนเรื่องเรียนต้องมีเป้าหมายในชีวิต การมาเรียนคือการมาหาความรู้ ฉะนั้นก็ควรจะตักตวงความรู้ในระยะเวลา 4 ปีให้คุ้มค่า สุดท้ายและสำคัญมากคือ การคบเพื่อน เพราะคนในสังคมมีหลายรูปแบบ การมีสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด

ที่มา http://manager.co.th

มิ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply