«

»

พ.ค.
23

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อุเทนถวาย เตรียมการรับน้องสร้างสรรค์ งดรับน้องนอกสถานที่ พร้อมจัดพิธีครอบครูช่าง หวังเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาน้องใหม่

นายสืบพงษ์ ม่วงชู รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตอุเทนถวาย  มทร.ตะวันออก เปิดเผยแนวทางในการรับน้องของอุเทนถวาย ปีการศึกษา 2554 ว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการทำความเข้าใจกับคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้อง ปี 2554 โดยจะเน้นการรับน้องแบบสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็นประเพณีที่ดีงาม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และงดการรับน้องนอกสถานที่โดยเด็ดขาด  โดยทางอุเทนถวาย ได้ประกาศให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการจัดกิจกรรม และบทลงโทษต่างๆ ซึ่งบทลงโทษนั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน มหาวิทยาลัยจะมีพักการเรียน หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี นอกจากนั้น                ยังได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการช่วยสอดส่องดูแล คุมเข้ม ไม่ให้อดีตศิษย์เก่า รุ่นพี่ที่ไม่จบการศึกษาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้อง เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้การรับน้องของอุเทนถวาย                  รุนแรง เกิดจากการกระทำของรุ่นพี่ที่ไม่ได้จบการศึกษา หรือศิษย์เก่าได้เข้ามายุยง ส่งเสริม หรือบงการ ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลงผิด กระทำการรับน้องรุนแรง หรือกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประเพณีเตรียมการรับน้อง คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู หรือพิธีครอบครู เหมือนเช่นทุกปี โดยอาจจะได้รับเกียรติจาก น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ทำพิธีครอบครูช่าง รวมถึงมีพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และพิธีดื่มน้ำสาบานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งถือเป็นประเพณีการรับน้องของมทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก เห็นความสำคัญในการเป็นช่างฝีมือและยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม รวมถึงเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้องใหม่

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>