ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี เทคโนโลยีเคลือบสารพิเศษในกระจก

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม เกาะที่ดีที่สุดในโลก 10 เกาะ 2012

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน นักวิจัยแนะเด็กไม่ควรดูทีวีเกิน 2 ชม.ต่อวัน จะทำให้รอบเอวเพิ่ม

 

ก.ค. 27th by 89-5MHZLeave a Reply