ดร.อเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 1 (Internationtional symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life : WISDOM 2012) ระหว่างวันที่ 8 -11 ส.ค.55 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.อเนก กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ที่สำคัญต้องการใช้โอกาสนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะมีครูภูมิปัญญาที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและระดับนานาชาติมาถ่ายทอด ประสบการณ์ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค.55 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 8 ส.ค.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “วิถีชุมชนอยู่กันอย่างไร หากมองไกล 20 ปี สำหรับผู้สนใจรายละเอียดและกิจกรรมของงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdom.rmutl.ac.th

ที่มา http://www.banmuang.co.th

ก.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply