เตรียมการให้พร้อมทั้งรถทั้งคนในฤดูฝน ดูแลลูกเมื่อไปรับลูกกลับจากโรงเรียน  ปิดท้ายช่วงถามมาจัดให้ เกี่ยวกับเรื่องราวรถยนต์ทั้งหลาย

ตอน1

YouTube Preview Image

ตอน2

YouTube Preview Image

ตอน3

YouTube Preview Image

พ.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply