ขับรถในฤดูฝน เตรียมการให้พร้อมจากภัยธรรมชาติและภัยบนท้องถนน เข้าใจในการใช้สัญญาณไฟ ปิดท้ายช่วงถามมาจัดให้ เกี่ยวกับเรื่องราวรถยนต์ทั้งหลาย

ตอน1

ตอน2

ตอน3

พ.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply