มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมจัดงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555”  (Thailand Research Expo 2012) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555  ณ ศูนย์ประชุมบางกอก   คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานวิจัยของมทร.พระนคร  ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมจำนวน 16 ผลงาน  สำหรับการประกาศผล Thailand Research Expo Award ในปีนี้ แบ่งเป็น รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและเกียรติบัตร ลำดับที่ 2 Gold Award จำนวน 8 รางวัล เป็นถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทและเกียรติบัตร ลำดับที่ 3 Silver Award จำนวน 16 รางวัล เป็นถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาทและเกียรติบัตร ลำดับที่ 4 Bronze Award จำนวน 16 รางวัล เป็นถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท(8 รางวัล) และ 6,000 บาท (8 รางวัล) และเกียรติบัตรในการประกาศรางวัลครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

  1. มทร.พระนคร ได้รับรางวัล Gold Award
  2. มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัล Silver Award
  3. มทร.อีสาน ได้รับรางวัล Bronze Award (เงินรางวัล 8,000 บาท)
  4. มทร.ตะวันออก ได้รับรางวัล Bronze Award (เงินรางวัล 6,000 บาท)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เฆมเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้ารับรางวัลฯ พร้อมทั้งโล่ขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้

ที่มา http://ird.rmutp.ac.th

ส.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply