ช่วงแวดวงการศึกษา มทร.ธัญบุรี กับนวัตกรรมชิ้นงานล่าสุดช่วยเหลือผู้ป่วย “รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม”
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา ญี่ปุ่น มอบทุนระดับปริญญาโท ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ปีการศึกษา 2557
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป 10 วิธี สร้างความสุขในตัวคุณเอง
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz

ก.ค. 15th by nattapon_d

ช่วงแวดวงการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เชิญชวนส่ง MV เพลงเป็นเหนึ่งไม่พึ่งยา ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ++ และ มทร.ธัญบุรี เดินหน้าดันอาจารย์ 1 คน ต้องมี 1 งานวิจัย
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา รัฐบาลโมร๊อกโก มอบทุนระดับอุดมศึกษา ให้กับนักศึกษาชาวไทย ปีการศึกษา 2557
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป วิธีดูแลสุขภาพผิว ในฤดูฝน
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz

ก.ค. 07th by nattapon_d

ช่วงแวดวงการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติราชการที่ดีให้กับบุคลากรของรัฐ และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มทร.ทั้ง 8 แห่ง จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ++ มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาปริญาตรี หลักสูตร นานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา The University of Sydney ออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ช่วงสาระความรู้ทั่วไป ประโยชน์ของผลไม้เมืองร้อน ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz

 

 

มิ.ย. 30th by nattapon_d


ช่วงแวดวงการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร.พระนคร เชิญชวนส่ง MV เพลงเป็นเหนึ่งไม่พึ่งยา ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และนักวิจัย มทร.ธัญบุรีได้รางวัลวิจัยระดับโลก
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป วิธีบำบัดโรคขี้เบื่อ
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz

 

 

มิ.ย. 23rd by nattapon_d


ช่วงแวดวงการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตและจัดแสดงการทำอาหารไทย ที่ประเทศแคนนาดา มทร.ธัญบุรี ประยุกต์ก๊าชชีวภาพมาทำเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร รับสมัครบุคลากร นันยางมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป 9 วิธี หนีโรคสมองเสื่อม
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz

มิ.ย. 17th by nattapon_d


ช่วงแวดวงการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และ กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท มทร.ธัญบุรี
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคลากร และทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป การกินมื้อเย็นอย่างไรไม่ให้อ้วน

มิ.ย. 12th by nattapon_d


ช่วงแวดวงการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดอมรมบัญชี ฟรี โครงการก้าวทันมาตรฐานการแรงงานทางการเงิน และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เชิญชวนส่ง MV เพลงเป็นเหนึ่งไม่พึ่งยา ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา School of Science and Technology Nottingham Trent university มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลากหลายสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 และ 2558
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป วิธีการแก้ปัญหากลิ่นปากด้วยตัวเอง
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz

มิ.ย. 05th by nattapon_d

ช่วงแวดวงการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 4

ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และทุนทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558

ช่วงสาระความรู้ทั่วไป ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยอาหารแบบไทยๆ

 

 

พ.ค. 28th by 89-5MHZ

ช่วงแวดวงการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศูนย์เทเวศร์) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและจัดทาเว็บไซต์เบื้องต้น” มทร.ธัญบุรี จัดประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม และเครื่องแยกเนื้อตาลสุก มทร.ธัญบุรี ลดการใช้แรงงาน
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา สกอ.เปิดมอบทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยและอาเซียน
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป 5 สถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ก.พ. 28th by 89-5MHZ

ช่วงแวดวงการศึกษา มทร.พระนคร จัดโครงการ English Camp ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกระดาษกากใยสับปะรดเชิงหัตถกรรม มทร.ธัญบุรี รีไซเคิลกลายเป็นไอเดีย

ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ช่วงสาระความรู้ทั่วไป ประโยชน์ และหลากหลายความรู้ของ วิตามิน ซี

 

ก.พ. 28th by 89-5MHZ

Page 1 of 38