การประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และช่วงรู้ทันโรค เรื่องโรคกลัวการเข้าสังคม โดย นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา ในรายการ RMUT VARIETY ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ทาง FM 89.5 MHz.
 

 

ส.ค. 27th by nattapon_d

9 มทร. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เทคโนโลยีและนวตกรรมสู่อาเซียนและการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และช่วงรู้ทันโรค เรื่องการฝังเข็มเพื่อการปรับสมดุลทางอารมณ์ โดย นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร แพทย์ประจำศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

ส.ค. 20th by nattapon_d

สัปดาห์ เทิดพระคุณแม่ มทร.ธัญบุรี และช่วงรู้ทันโรค เรื่องภาวะการปรับตัวผิดปกติ โดย นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ส.ค. 13th by nattapon_d

เปิดตัว’ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด’ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน และช่วงรู้ทันโรค เรื่องวัยรัส RSV ภัยร้ายคุกคามเด็ก โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ส.ค. 07th by nattapon_d

โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2014″ ภายใต้แนวคิด “สตรีท ออฟ อาร์ท” และช่วงรู้ทันโรค เรื่องโรคจิตเภท โดย นพ.อภิชาติ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

ก.ค. 29th by nattapon_d

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงานการวิจัย นวัตกรรมชิ้นงานล่าสุดช่วยเหลือผู้ป่วย “รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม” และช่วงรู้ทันโรค เรื่องโรคซึมเศร้า โดย นพ.อภิชาติ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

ก.ค. 24th by nattapon_d

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงานการวิจัย ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอยแครง และช่วงรู้ทันโรค เรื่องการวิเคราะห์สุขภาพจิตเบื้องต้น โดย นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

ก.ค. 16th by nattapon_d

มทร.ธัญบุรี เปิดตัวผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2557 และช่วงรู้ทันโรค เรื่องโครงการ“แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา” โดย คุณพระนาย สุวรรณรัฐ อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในรายการ RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทาง FM 89.5 MHz.

ก.ค. 08th by nattapon_d

มทร.ธัญบุรีเดินหน้าดันอาจารย์ 1 คน ต้องมี 1 งานวิจัย และช่วงรู้ทันโรค เรื่อง ช็อป ชม ชิมอิ่มความรู้ กับสภากาชาดไทย โดย อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ รายการ RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 — 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ก.ค. 05th by nattapon_d


มทร.ธัญบุรี เน้นพัฒนาภาษาและไอที หลังปรับเงินเดือนพนักงาน และเมนูดัดแปลง ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์ และช่วงรู้ทันโรค เรื่องศูนย์ทางความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจ โดย รศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยรายการ RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

มิ.ย. 25th by nattapon_d

Page 1 of 38